گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


یعنی مثلا یک و نیم میلیون نفر کاربر آنلاین با سرعت 3 کیلوبایت در ثانیه و مدت استفاده چهار ساعت در روز ضرب در 27 کیلووات در ماه هدر روی برق ( اختلاف 30 و 3 کیلووات) می شود 54000 مگاوات برق هدر می رود که مسئول آن هم وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

پهنای باند کل کشور ایران در نهایت به 15000 مگابیت درثانیه یعنی 1500 مگابایت در ثانیه یا یک و نیم گیگابایت در ثانیه میرسد که رقم فوق العاده پایینی است.

به گزارش فارس، یکی‌ از کاربران به نام "فرشته کریمی" با ارسال یک نامه الکترونیکی در مطلبی با عنوان "رابطه کندی اینترنت با سال اصلاح الگوی مصرف" به بررسی کندی سرعت اینترنت در کشور و ارتباط آن با افزایش مصرف برق پرداخته است.

برپایه این خبر در این مطلب، آمده است:
پهنای باند کل کشور ایران در نهایت به 15000 مگابیت درثانیه یعنی 1500 مگابایت در ثانیه یا یک و نیم گیگابایت در ثانیه می رسد که رقم فوق العاده پایینی است.

با یک محاسبه ساده ساده در ذهن خود متوجه کم بودن این سرعت می شوید. آمار کابران اینترنت در ایران (آمار واقعی) بیش از 18 میلیون نفر نیست که معمولا از کل کاربران اینترنت یک کشور کل کاربران آنلاین 10 تا 15 درصد این تعداد را شامل میشود که 10 درصد 18 میلیون نفر میشود حالا کلا میگوییم 2 میلیون نفر که باید آنلاین باشند، یعنی این 2 میلیون نفر باید از ظرفیت 1500 مگابایت در ثانیه کل کشور استفاده کنند که اگر ما عدد 1500000 کیلوبایت در ثانیه را به جمعیت 2 میلیونی آنلاین کل کشور تقسیم کنیم به هر کدام از آنها کمتر از یک 1 کیلوبایت در ثانیه سرعت و عرض باند میرسد!!!

با توجه به اینکه 99 درصد از کاربران اینترنت خانگی در ایران از تلفن بصورت دایال آپ برای استفاده از اینترنت استفاده می کنند (آمار خود مخابرات) و سرعت آنها هم از 3 تا 4 کیلوبایت در ثانیه بیشتر نمی شود پس یک کاربر معمولی در یک ساعت بیش از 12 مگابایت در بهترین شرایط نمی تواند فایل از اینترنت دانلود کند با حساب اتصال روزانه 4 ساعت استفاده از اینترنت حداکثر 60 مگابایت فایل در یک روز می توان از اینترنت دایالاپی فایل دانلود کرد.

خوب مقدار مصرف برق 4 ساعت در روز یک کامپیوتر معمولی (بدون احتساب هزینه برق مصرفی خطوط مرکز مخابراتی و آی اس پی در زمان استفاده) عدد حدود 1 کیلو وات در روز است و در ماه می شود 30 کیلو وات که رقم خیلی زیادی است.

اگر سرعت اینترنت این کاربر فرضی 50 کیلوبایت در ثانیه بود بجای 3 کیلوبایت در ثانیه، این کاربر می توانست 60 مگابایت فایل را که برایش 4 ساعت وقت و انرژی هدر دادند را در مدت تنها بیست 20 دقیقه دانلود کنند که مقدار برق مصرفی آن هم حدود دوازده برابر کمتر از مصرف برق 4 ساعته حالت قبل است و میزان آن هم حدودا یک دهم کیلو وات در روز و 3 کیلو وات در ماه می شود!!!

یعنی مثلا یک و نیم میلیون نفر کاربر آنلاین با سرعت 3 کیلوبایت در ثانیه و مدت استفاده چهار ساعت در روز ضرب در 27 کیلووات در ماه هدر روی برق ( اختلاف 30 و 3 کیلووات) می شود 54000 مگاوات برق هدر می رود که مسئول آن هم وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

در انتهای این نویسنده چنین نتیجه می گیرد: حالا اگر ما 54000 مگاوات رو در قیمت هر کیلووات 70 تومان ضرب کنیم به عدد هولناک روزانه 4 میلیارد تومان نابودی منابع مالی البته بجز از بین رفتن وقت و انرژی افراد می رسیم.

منبع : عصر ایران

دسته ها :

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


یعنی مثلا یک و نیم میلیون نفر کاربر آنلاین با سرعت 3 کیلوبایت در ثانیه و مدت استفاده چهار ساعت در روز ضرب در 27 کیلووات در ماه هدر روی برق ( اختلاف 30 و 3 کیلووات) می شود 54000 مگاوات برق هدر می رود که مسئول آن هم وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

پهنای باند کل کشور ایران در نهایت به 15000 مگابیت درثانیه یعنی 1500 مگابایت در ثانیه یا یک و نیم گیگابایت در ثانیه میرسد که رقم فوق العاده پایینی است.

به گزارش فارس، یکی‌ از کاربران به نام "فرشته کریمی" با ارسال یک نامه الکترونیکی در مطلبی با عنوان "رابطه کندی اینترنت با سال اصلاح الگوی مصرف" به بررسی کندی سرعت اینترنت در کشور و ارتباط آن با افزایش مصرف برق پرداخته است.

برپایه این خبر در این مطلب، آمده است:
پهنای باند کل کشور ایران در نهایت به 15000 مگابیت درثانیه یعنی 1500 مگابایت در ثانیه یا یک و نیم گیگابایت در ثانیه می رسد که رقم فوق العاده پایینی است.

با یک محاسبه ساده ساده در ذهن خود متوجه کم بودن این سرعت می شوید. آمار کابران اینترنت در ایران (آمار واقعی) بیش از 18 میلیون نفر نیست که معمولا از کل کاربران اینترنت یک کشور کل کاربران آنلاین 10 تا 15 درصد این تعداد را شامل میشود که 10 درصد 18 میلیون نفر میشود حالا کلا میگوییم 2 میلیون نفر که باید آنلاین باشند، یعنی این 2 میلیون نفر باید از ظرفیت 1500 مگابایت در ثانیه کل کشور استفاده کنند که اگر ما عدد 1500000 کیلوبایت در ثانیه را به جمعیت 2 میلیونی آنلاین کل کشور تقسیم کنیم به هر کدام از آنها کمتر از یک 1 کیلوبایت در ثانیه سرعت و عرض باند میرسد!!!

با توجه به اینکه 99 درصد از کاربران اینترنت خانگی در ایران از تلفن بصورت دایال آپ برای استفاده از اینترنت استفاده می کنند (آمار خود مخابرات) و سرعت آنها هم از 3 تا 4 کیلوبایت در ثانیه بیشتر نمی شود پس یک کاربر معمولی در یک ساعت بیش از 12 مگابایت در بهترین شرایط نمی تواند فایل از اینترنت دانلود کند با حساب اتصال روزانه 4 ساعت استفاده از اینترنت حداکثر 60 مگابایت فایل در یک روز می توان از اینترنت دایالاپی فایل دانلود کرد.

خوب مقدار مصرف برق 4 ساعت در روز یک کامپیوتر معمولی (بدون احتساب هزینه برق مصرفی خطوط مرکز مخابراتی و آی اس پی در زمان استفاده) عدد حدود 1 کیلو وات در روز است و در ماه می شود 30 کیلو وات که رقم خیلی زیادی است.

اگر سرعت اینترنت این کاربر فرضی 50 کیلوبایت در ثانیه بود بجای 3 کیلوبایت در ثانیه، این کاربر می توانست 60 مگابایت فایل را که برایش 4 ساعت وقت و انرژی هدر دادند را در مدت تنها بیست 20 دقیقه دانلود کنند که مقدار برق مصرفی آن هم حدود دوازده برابر کمتر از مصرف برق 4 ساعته حالت قبل است و میزان آن هم حدودا یک دهم کیلو وات در روز و 3 کیلو وات در ماه می شود!!!

یعنی مثلا یک و نیم میلیون نفر کاربر آنلاین با سرعت 3 کیلوبایت در ثانیه و مدت استفاده چهار ساعت در روز ضرب در 27 کیلووات در ماه هدر روی برق ( اختلاف 30 و 3 کیلووات) می شود 54000 مگاوات برق هدر می رود که مسئول آن هم وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

در انتهای این نویسنده چنین نتیجه می گیرد: حالا اگر ما 54000 مگاوات رو در قیمت هر کیلووات 70 تومان ضرب کنیم به عدد هولناک روزانه 4 میلیارد تومان نابودی منابع مالی البته بجز از بین رفتن وقت و انرژی افراد می رسیم.

منبع : عصر ایران

دسته ها :
X