آیت الله مکارم شیرازی: نشانه های ظهور امام زمان (عج) هویدا شده است


آیت الله مکارم شیرازی، گسترش خیانت در امانت، بی اعتنایی به عبادات، خونریزی و قطع صله رحم را از نشانه های ظهور امام زمان (عج ) دانست و گفت: نشانه های ظهور امام عصر یکی پس از دیگری هویدا می شود. به گزارش ایسنا، این مرجع تقلید در جشن میلاد امام عصر (عج) که در مسجد جمکران قم برپا شده بود، با بیان اینکه اجرای عدالت اصلی ترین برنامه امام زمان(عج) بعد از ظهور خواهد بود، اظهار کرد: عدالت برای انسانیت موجب حیات سعادتمندانه است که بدون آن پیشرفت مادی و معنوی در این کره خاکی شکل نمی گیرد. وی به بیان پاره ای نشانه های ظهور که در روایات مختلف به آن اشاره شده است پرداخت و گفت: بی اعتنایی به عبادات، خیانت در امانت، رواج ربا در جامعه، رشوه خواری، فروش دین به دنیا، پیروی از هوای نفس و قطع صله رحم از جمله نشانه های ظهور امام زمان است. این مرجع تقلید در مقام تفسیر تعابیر مختلف روایات از آن حضرت، گفت: تعابیر “نورآفتاب “ و “آب زلال جاری “ نشان می دهد که حجابی برای رویت آن حضرت وجود ندارد و اگر ما نمی توانیم ایشان را رویت کنیم به دلیل اعمال و رفتار بد ماست.

دسته ها :
X