اینجانب دراین مدت چندکلامی درخصوص جشنواره دفاع مقدس مطلب گذاشتم باشد که نسلهای آینده تداوم کار گذشته گان باشند.باتشکر

دسته ها :
X